Ti­di­ga­re Sä­ve­hoft­rio till­ba­ka som vin­na­re

Göteborgs-Posten - - Sport -

HANDBOLL Johanna Bund­sen, Linn Blohm och Jen­ny Alm har al­la re­pre­sen­te­rat Sä­ve­hof. På lör­da­gen var de till­ba­ka i Par­til­le som mot­stån­da­re – och vin­na­re. – Väl­digt kons­tigt att kom­ma hit och spe­la i and­ra la­get, sä­ger Johanna Bund­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.