Tvär­stopp för Kungälv mot topp­la­get

Göteborgs-Posten - - Sport - Ma­ja Fredén

HANDBOLL: Kungälv har över­ras­kat po­si­tivt un­der sä­songsin­led­ning­en. Seg­rar mot Kristi­an­stad och Ön­ne­red in­ne­bär att ny­kom­ling­en så­här långt pla­ce­rat sig i mit­ten av ta­bel­len – dess­utom med häng på la­gen i top­pen.

Men när det väl var dags att stäl­las mot topp­mot­stånd tog det tvär­stopp. Hem­ma mot Skuru var la­get chans­löst.

Gäs­ter­na tog ti­digt hand om ini­ti­a­ti­vet i mat­chen och kun­de snabbt kli­va upp i led­ning med 9–3.

Och med den mar­dröms­star­ten blev upp­förs­bac­ken all­de­les för brant för över­rask­nings­gäng­et.

Un­der­läge 6–14 i pa­us väx­te snabbt till 9–21 i bör­jan av and­ra halv­lek. Med de för­ut­sätt­ning­ar­na in­för av­slut­ning­en var det ald­rig nä­ra att bli nå­gon dramatik i slu­tet. Slut­siff­ror­na skrevs till 19–31.

var Kungälvs bäs­ta mål­skytt i mat­chen med fem full­träf­far.

ELIN SIGE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.