För­lust­svi­ten fort­sät­ter för Heid

Göteborgs-Posten - - Sport - BK Heid To­we An­ders­son,

HANDBOLL: Kryss i pre­miä­ren mot Bo­den – se­dan har det idel bli­vit för­lus­ter för i SHE. Mot Sköv­de in­kas­se­ra­des yt­ter­li­ga­re ett tungt ne­der­lag.

I vå­ras fick BK Heid kva­la för att hänga kvar. Årets sä­song har in­te in­letts på ett vis som ta­lar för att det blir bätt­re 2018/2019.

Ef­ter tre om­gång­ar stod Heid på en po­äng ef­ter ett kryss och två för­lus­ter. Bor­ta mot Sköv­de kom ne­der­lag num­mer tre.

Till en bör­jan såg det dock in­te ut som att det skul­le bli noll po­äng för

gäng. Gäs­ter­na in­led­de piggt och var väl med i mat­chen när do­ma­ren blås­te för halv­tids­vi­la.

I den and­ra halv­le­ken var det se­dan fort­satt jämnt och med kvar­ten kvar var ställ­ning­en 20–20. Men se­dan tog det stopp för Heid. En an­nars su­ve­rän med to­talt sju mål i mat­chen, brän­de ett par av­slut sam­ti­digt som Sköv­de fort­satt fick ut­del­ning. Och när allt skul­le av­gö­ras var hem­ma­la­get ett strå vas­sa­re.

Slut­siff­ror­na skrevs till 27–25. Ca­mil­la Hult­gren Dahl­bergs

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.