Your song kan bli din

Göteborgs-Posten - - Jesper Bengtsson - Ber­nie Tau­pins El­ton Johns

MU­SIK:

Har du all­tid drömt om att äga kron­ju­ve­len i och låt­skatt? Då har du chan­sen nu. Auk­tions­hu­set Bon­hams säl­jer Tau­pins hand­skriv­na text till lå­ten se­na­re i höst och vän­tar sig ett sex­siff­rigt be­lopp i pund. Your song släpp­tes 1970 och var Tau­pin och Johns förs­ta sto­ra hit och har ge­nom åren fram­förts av någ­ra av värl­dens mest kän­da ar­tis­ter. Tex­ten säljs av Tau­pins ex­fru. (TT)

Bild: JOR­DAN STRAUSS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.