Tomas An­ders­son Wij till Gö­te­borg

Göteborgs-Posten - - Kultur - Tomas An­ders­son Ted Gär­destad Sa­ra Zacha­ri­as.

MU­SIK:

fi­rar 20 år som ar­tist och gör det bland an­nat med en stor vår­tur­né. Men in­nan han ger sig ut på vägar­na släp­per han även nya sing­eln Just i dag känns du nä­ra (Sa­ras sång) som släpps den 14 no­vem­ber. Lå­ten hand­lar om för hans dot­ter

”Sa­ra och jag har dis­ku­te­rat lå­ten fram och till­ba­ka i fle­ra år. Jag hop­pa­des länge på att hon än­då skul­le spe­la in den, men nu blev det jag som gjor­de det och det känns fak­tiskt helt rätt”, sä­ger An­ders­son Wij i ett press­med­de­lan­de. Han spe­lar i Gö­te­borg 7 mars. Bil­jet­ter­na släpps den 15 ok­to­ber. (TT) Wij och skrevs ur­sprung­li­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.