Ska­pa nya resmöns­ter?

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Jag tyc­ker man ska prov­kö­ra någ­ra tå­gav­gång­ar mel­lan Alingsås och Kungs­bac­ka med stopp på Li­se­bergs sta­tion i stäl­let för Cen­tral­sta­tio­nen. Kans­ke nya re­se­möns­ter skul­le upp­stå som pro­jek­te­ring­en av Väst­län­ken in­te kun­nat för­ut­se.

Sto­ra pro­jekt blir all­tid för­se­na­de och dy­ra­re än man be­räk­nat. Där­för bru­kar mo­dern ut­veck­ling dri­vas it­te­ra­tivt. Pro­va en li­ten och en­kel ju­ste­ring först in­nan näs­ta etapp av pro­jek­tet sjö­sätts!

Er­ik J

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.