Gör tor­get vac­kert

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

I dis­kus­sio­nen om Skanstor­get sak­nar man käns­la för kul­tur och skön­het. Allt struntprat om att för­skö­na Gö­te­borg får ett lö­jets skim­mer över sig.

Bygg två­vå­nings­hus in­till ber­get i stil med Ha­ga­kvar­te­ren, plan­te­ra träd och gör en fin ser­ve­ring med här­lig ute­plats och kans­ke nå­got för barn att klätt­ra i.

Att man vill för­stö­ra ett torg, med en vid­un­der­lig ut­sikt, med hög­hus för ett mind­re an­tal bo­en­de, när oänd­ligt många, som pas­se­rar kan nju­ta av vac­ker na­tur i sta­den och få en hi­sto­risk upp­le­vel­se i vår en gång vack­ra stad är obe­grip­ligt.

Tänk om me­dan tid är!

Gerd Thö­lén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.