Ung man skju­ten vid Kvil­le­bäc­ken

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

BROTT: En man i 20-års­ål­dern sköts nat­ten till igår på Hi­sing­en. Po­li­sen lar­ma­des till Lång­äng­en i Kvil­le­bäc­ken vid 01 under nat­ten till fre­dag, ef­ter att fle­ra per­so­ner i om­rå­det hört skott. Fle­ra av de lar­man­de ska även ha hört en bil läm­na plat­sen.

– Ingen har sett någon­ting så det finns inga vitt­nen i nu­lä­get, sa Jo­han Ljung, vakt­ha­van­de be­fäl vid po­li­sen re­gi­on Väst.

Man­nen för­des till sjuk­hus med en skott­ska­da i ax­eln. En­ligt upp­gift till po­li­sen ska han va­ra all­var­ligt men in­te livs­ho­tan­de ska­dad. Man­nen ope­re­ra­des under da­gen och hans till­stånd upp­ges som sta­bilt. Man­nen är se­dan ti­di­ga­re känd av po­lis, men det finns i nu­lä­get ingen miss­tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.