Löfven till Pa­ris för krigs­min­ne

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

FRANK­RI­KE: Hög­tid­lig­hål­lan­det av första världskrigets slut för ex­akt 100 år se­dan blir hu­vud­num­ret när stats­mi­nis­ter Stefan Löfven (S) be­sö­ker Frank­ri­ke under helgen. Re­san kan sam­ti­digt bli Löfvens sista ut­ri­kestripp som stats­mi­nis­ter om Ulf Kris­ters­son (M) får till­räck­ligt stöd i näs­ta vec­kas om­röst­ning i riks­da­gen.

Idag del­tar Löfven i en mot­tag­ning hos pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron på Or­say-musé­et, var­på själ­va min­ne­sce­re­mo­nin för krigs­slu­tet hålls vid Tri­umf­bå­gen klockan 11 på sön­dag – ex­akt 100 år ef­ter va­pen­vi­lan 1918. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.