Fäng­el­se ef­ter brev­hot mot mi­nist­rar

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

BROTT: Sju års fäng­el­se blir straf­fet för den man som åta­lats för att ha skic­kat brev in­ne­hål­lan­de pul­ver och döds­hot till 21 svens­ka stats­råd, and­ra po­li­ti­ker och kän­di­sar.

Den 43-åri­ge man­nen från Västsve­ri­ge åta­la­des för 25 fall av grovt ola­ga hot, ett fall av ola­ga hot av nor­mal­gra­den och för­sök till mord på fy­ra per­so­ner. Han döms för för­sök till mord och 20 fall av ola­ga hot av nor­mal­gra­den. Dess­utom för ringa nar­ko­ti­kabrott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.