Man av­led ef­ter last­bilskrock

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

OLYCKA: Strax in­nan klockan nio på fre­dags­mor­go­nen kroc­ka­de en last­bil och en mi­ni­buss på E20 mel­lan Gö­te­ne och Ska­ra. Två per­so­ner upp­gavs in­led­nings­vis va­ra all­var­ligt ska­da­de. Vid 15-ti­den på ef­ter­mid­da­gen med­de­la­de po­li­sen att fö­ra­ren av per­son­bi­len, en man i 50-års­ål­dern av­led på plats av si­na ska­dor. An­hö­ri­ga har un­der­rät­tats.

E20 hölls av­stängd i bå­da rikt­ning­ar­na under rädd­nings­ar­be­tet. Det var i går kväll oklart vad som or­sa­kat olyc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.