Hawkings rull­stol under klub­ban

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

AUKTIONI: Fle­ra av ve­ten­skaps­man­nen Step­hen Hawking ägo­de­lar har auk­tio­ne­rats ut i Lon­don. Bland an­nat klub­ba­des hans rull­stol från 1980-ta­let för 300 000 brit­tis­ka pund, mot­sva­ran­de över 3,5 mil­jo­ner kro­nor, skri­ver The Gu­ar­di­an. To­talt in­bring­a­de auk­tio­nen över 21 mil­jo­ner kro­nor. In­täk­ter­na från för­sälj­ning­en går bland an­nat till en stif­tel­se som ar­be­tar med nerv­sjuk­do­mar. Hawking, som av­led i mars i år, led stör­re de­len av sitt liv av nerv­sjuk­do­men

ALS. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.