Skans­ka byg­ger nytt ho­tell i Ki­ru­na

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

BYG­GE: Skans­ka ska ut­veck­la och byg­ga ett nytt ho­tell i Ki­ru­na med ho­tell­ked­jan Scan­dic som ope­ra­tör. Bygg­kon­trak­tet är värt cir­ka 400 mil­jo­ner kro­nor och för­sälj­nings­vär­det upp­ges till cir­ka 500 mil­jo­ner kro­nor, upp­ger Skans­ka i ett press­med­de­lan­de. Ho­tel­let säljs till LKAB som till­trä­der i sam­band med fär­dig­stäl­lan­det hös­ten 2021. Ho­tel­let som byggs in­till stads­hu­set vid tor­get i nya Ki­ru­na cent­rum, får to­talt 231 rum, och er­sät­ter Scan­dics be­fint­li­ga ho­tell Scan­dic Fer­rum. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.