19 svar­ta kvin­nor nya do­ma­re i Tex­as

Göteborgs-Posten - - Världen -

USA: Det be­skrivs av vis­sa ame­ri­kans­ka me­di­er som en av de största seg­rar­na för svar­ta kvin­nor i USA:s histo­ria. I Har­ris county, Tex­as, val­de 19 svar­ta kvin­nor att kan­di­de­ra till pos­ter som do­ma­re. Al­la 19 vann, rap­por­te­rar The Gu­ar­di­an.

Har­ris county har över 4,5 mil­jo­ner in­vå­na­re och in­klu­de­rar bland an­nat stor­sta­den Houston. Om­kring 70 pro­cent av in­vå­nar­na är svar­ta el­ler har mi­no­ri­tets­bak­grund.

– Vi vill helt klart vän­da Har­ris upp och ned, med sto­ra re­for­mer av det straff­rätts­li­ga sy­ste­met, sä­ger Eri­ca Hug­hes, en av de ny­val­da do­mar­na.

I di­strik­tet Har­ris tog Demokraternas kan­di­da­ter al­la 59 do­mar­pos­ter i tis­da­gens val. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.