Övers­te miss­tänks va­ra rysk spi­on

Göteborgs-Posten - - Världen -

ÖS­TER­RI­KE: En övers­te i Ös­ter­ri­kes ar­mé miss­tänks för att ha spi­o­ne­rat för Ryss­lands räk­ning i över 20 års tid, be­rät­tar Ös­ter­ri­kes för­bunds­kans­ler Sebastian Kurz på en press­kon­fe­rens.

Ös­ter­ri­ke fick re­da på det miss­tänk­ta spi­o­na­get för ett par vec­kor se­dan ef­ter att ha fått in­for­ma­tion från en an­nan europeisk un­der­rät­tel­se­tjänst, upp­ger för­svars­mi­nis­ter Ma­rio Ku­na­sek. Översten ska ha bli­vit vär­vad under 1990-ta­let och fort­satt ar­be­ta för rysk un­der­rät­tel­se­tjänst än­da fram till 2018.

– Ryskt spi­o­nage i Eu­ro­pa är oac­cep­ta­belt och kom­mer att för­dö­mas, sä­ger Kurz. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.