743 801

Göteborgs-Posten - - Namn -

…var pa­tent­num­ret som Ma­ry

An­der­son från Ala­ba­ma, USA, fick för 115 år se­dan, 1903. Hon ha­de upp­fun­nit vindru­te­tor­ka­re som han­te­ra­des ma­nu­ellt. Men An­der­son kun­de ald­rig till­ver­ka dem. Fö­re­tag som hon kon­tak­ta­de an­såg att det in­te fanns nå­gon prak­tisk an­vänd­ning, samt att de kun­de dis­tra­he­ra fö­ra­re och or­sa­ka olyc­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.