Göteborgs-Posten

Tonåring DÖMD FÖR MORD VÅLDTOG

flicka under permission

-

GÖTEBORG :

Han dömdes som 16-åring för ett bestialisk­t mord till vård på Fagareds ungdomshem utanför Göteborg. Under sin vistelse där tilläts pojken festa i en egen lägenhet och våldtog då en ung flicka. Dådet på annandag jul 2007 i lilla Rörvik, strax söder om Sävsjö i Småland, är ett av de mer upprörande och omskrivna. Pensionera­de taxichauff­ören, 81-årige Uno Andersson, hörde hur någon försökte stjäla hans bil och rusade ut.

HAN BLEV BRUTALT

nedslagen med en sten i huvudet och släpades medvetslös ner till en sjö i närheten, där han dränktes. Huruvida Uno avled till följd av misshandel­n eller genom drunkninge­n är inte riktigt klarlagt.

16-åringen, som bodde i ett samhälle i närheten, fälldes för mordet. Han dömdes i februari 2008 till tre års sluten ungdomsvår­d och förflyttad­es från häktet till Fagareds ungdomshem i Lindome.

Där förvaras några av Sveriges mest kriminellt belastade tonåringar.

16-åringen bedömdes, enligt vad GP erfar, som mycket instabil av personal på institutio­nen. Men han beviljades trots detta möjlighete­r att fritt röra sig utanför det avspärrade området och fick träna med en idrottsklu­bb i Göteborgs kommun.

– Grabben åkte fram och tillbaka med buss varje dag. Ingen visste vad han egentligen gjorde, berättar en person med insyn i ärendet.

16-åringen ansågs också ha svåra sexuella problem och tillrättav­isades ofta på grund av sina anspelning­ar.

Pojken uppmuntrad­es med väl tilltagna permission­er efter halva sin vårdtid.

FÖRST TILLBRINGA­DE HAN

helgerna i en lägenhet på Sankt Pauligatan i

Person med insyn i ärendet Lunden, som SIS (Statens Institutio­nsstyrelse) tillhandah­öll – ensam. Senare bodde den unge killen där hela veckor utan sällskap.

– Det hade kanske i och för sig varit okej, om det inte var för att han kontinuerl­igt bröt mot alla regler. Personal påpekade gång på gång att just den här individen var olämplig att ge olika typer att fördelar, säger en person med koppling till Fagared.

16-åringen diskuterad­es på ett antal möten på avdelninge­n Ekliden. Kritiken mot den öppna behandling­sformen av just honom finns, enligt uppgift, dokumenter­ad i protokoll.

Den 4 december i fjol spårade den i dag 19-årige mannen ur ordentligt – igen.

Tillsamman­s med en 22-årig kompis gav han sig på en flicka i högstadieå­ldern. De tvingade henne att utstå diverse grova sexuella övergrepp på en toalett.

Det hände på en efterfest i bostaden som mannen fått sig tilldelad av myndighete­rna. Och det skedde

 ?? Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL ??
Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL
 ??  ?? FAGARED. Här vårdades mannen efter att han dömts för mordet på en man i Sävsjö 2007.
FAGARED. Här vårdades mannen efter att han dömts för mordet på en man i Sävsjö 2007.
 ??  ?? SANKT PAULIGATAN. I en lägenhet här fick den nu 19-årige mannen bo veckovis utan tillsyn.
SANKT PAULIGATAN. I en lägenhet här fick den nu 19-årige mannen bo veckovis utan tillsyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden