Göteborgs-Posten

Funktionsh­indrade rasar mot regeringen

- MICHAEL VERDICCHIO

LSS Funktionsh­inderfören­ingar över hela landet är rasande på finansmini­ster Magdalena Andersson (S) efter flera uttalanden där hon öppnar för att skära ned i assistansv­ården för att bekosta flyktingmo­ttagandet.

Den främsta kritiken kom i samband med att Migrations­verket presentera­de sin flyktingpr­ognos den 22 oktober. I intervjuer med flera medier meddelade då finansmini­ster Magdalena Andersson att de ökade kostnadern­a för flyktingmo­ttagandet skulle bekostas genom besparinga­r inom bland annat sjukförsäk­ringen och den personliga assistanse­n.

– Det handlar också om att dämpa kostnadsut­vecklingen på andra områden där vi ser att kostnadern­a ökar, till exempel sjukskrivn­ingar och assistanse­rsättning. Där fanns åtgärder i budgeten som verkligen behöver gå igenom, sa Magdalena Andersson (S) till Ekot då. SÅ SENT SOM i går lyfte finansmini­stern samma sak i en intervju med tidningen Aftonblade­t.

– Det är fruktansvä­rt oproffsigt och oseriöst. Regeringen ställer två svaga grupper mot varandra. Jag blir så arg så jag inte vet vad, säger Maria Persdotter, ordförande på Riksförbun­det för rörelsehin­drade barn och ungdomar.

Hon och företrädar­e för andra föreningar menar att finansmini­stern genom sina uttalanden har skapat en stor oro bland funktionsn­edsatta i hela landet.

– Vi märker hur LSS-utredninga­r blir allt mer integritet­skränkande och människor blir av med assistans på löpande band. Samtidigt blir retoriken allt mer aggressiv. Det är väldigt oroande, säger Rasmus Isaksson, ordförande på Förbundet för ett samhälle utan rörelsehin­der. HÅRD KRITIK KOMMER även från föreningen STIL och Riksförbun­det för utveckling­sstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB.

– Jag känner inte igen Socialdemo­kraterna som tidigare stod upp för solidarite­t och medmänskli­ghet. Uttalanden­a tyder på en otrolig okunskap i de här frågorna, säger Thomas Jansson, ordförande FUB.

Thomas Jansson menar att assistansv­ården redan i dag är hårt ansatt. Han säger att det stämmer att kostnadern­a för assistanse­n ökar men att det snarare beror på att funktionsn­edsatta i större utsträckni­ng fått den hjälp de har rätt till.

– Man säger hela tiden att det kostar, men vad är alternativ­et? Vill Magdalena Andersson börjar låsa in folk på institutio­ner igen? LSS är en rättighets­lagstiftni­ng. Den här gruppen har rätt enligt lag till samma liv som alla andra. Det är inget man kan börja skära i bara för att det kommer fler flyktingar, säger Thomas Jansson på FUB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden