Myc­ket mer än bröst & dra­kar

Game of Thrones - - SIDAN 1 - To­ve Björnlundh /Re­dak­tör

” It’s just tits and dra­gons.” Ian Mcs­ha­nes (Brot­her Ray i sjät­te sä­song­en) nu­me­ra be­ving­a­de ord om ”Ga­me of thro­nes” var ett för­sök att re­tas li­te med fan­sen. Men han står in­te oe­mot­sagd. Den kal­las of­ta värl­dens just nu bäs­ta tv-se­rie och när vi möt­te Pi­lou As­baek (Eu­ron Greyjoy) i Lon­don drog han pa­ral­lel­ler till Sha­kespe­a­re.

Men vad vo­re Ge­or­ge RR Martins ”Sa­gan om is och eld” ut­an in­spi­ra­tion från JRR Tol­ki­en, och vad in­spi­re­ra­des Tol­ki­en i sin tur av? Och vad har Astrid Lind­gren ge­men­samt med des­sa fantasy-her­rar?

På 124 si­dor fyll­da med fan­tasti­ka – vi kun­de in­te lå­ta bli att dy­ka ner i sci-fi-fe­no­men som ”Strang­er things” – tar vi er med på reportage, ger er sto­ra in­ter­vju­er med stjär­nor­na, be­nar ut fan­te­o­ri­er­na och bju­der på en drak­bo­nan­za.

Va­lar morg­hu­lis.

To­ve�bjornlundh@af­ton­bla­det�se

PS. Ef­tersom de pra­tar eng­els­ka i de fles­ta fan­ta­sy­se­ri­er­na och –fil­mer­na har vi valt att läm­na en del tit­lar och orts­namn oö­ver­sat­ta. Det är helt en­kelt lät­ta­re att för­stå så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.