Hus:

Ri­kast och mäk­ti­gast i Wes­te­ros

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Ät­ten Lan­nis­ter av Cas­ter­ly Rock är en av de sto­ra fa­mil­jer­na i Wes­te­ros, och en av de ri­kas­te, mäk­ti­gas­te och älds­ta dy­nasti­er­na. Det är ock­så det nu­va­ran­de kung­a­hu­set ef­ter av­sätt­ning­en av ät­ten Ba­rat­he­on.

Fa­mil­jen Lan­nis­ter härs­kar över Wes­ter­lands. De­ras fäs­te, Cas­ter­ly Rock, är ett mas­sivt ste­nigt land­skap med ut­sikt över Sun­set Sea, som har haft bo­stä­der och be­fäst­ning­ar in­bygg­da i över fle­ra tu­sen år.

De­ras in­of­fi­ci­el­la mot­to är ”A Lan­nis­ter al­ways pays his deb­ts”, (en Lan­nis­ter be­ta­lar all­tid si­na skul­der) – och det an­vänds of­ta­re och mesta­dels i ne­ga­ti­va sam­man­hang, även om det ock­så kan tol­kas bok­stav­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.