Psy­ko­lo­gi:

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Det är kanske in­te kons­tigt att ka­rak­tä­rer­na i Wes­te­ros är en aning men­talt in­sta­bi­la.

Någ­ra mer än and­ra.

Vi tog hjälp av psy­ko­lo­gen Caroline Kraus för att re­da ut de­ras di­a­gno­ser.

Text: Ange­li­ca Lin­de

NARCISSISTERNAS NÄSTE Pre­cis som al­la and­ra i Lan­nis­ter­släk­ten är Cer­sei nar­cis­sist. En en­sam barn­dom ut­an kär­lek el­ler auk­to­ri­tet kan ha bi­dra­git till att Cer­sei är som hon är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.