Hus:

Öp­pet upp­ror mot järn­tro­nen

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Ät­ten Greyjoy av Py­ke är ett av de sto­ra hu­sen i Wes­te­ros. De styr över Iron Is­lands, en hård och dys­ter sam­ling öar ut­an­för Wes­te­ros väst­kust. Hu­sets her­re kal­las lord re­a­per av Py­ke.

Fa­mil­jens mot­to är ”We do not sow”, men fra­sen ”What is de­ad may ne­ver die” är ock­så nä­ra för­knip­pad med hu­set Greyjoy och de­ras va­sal­ler, ef­tersom de dyr­kar den druk­na­de gu­den.

Ät­ten Greyjoy har va­rit i öp­pet upp­ror mot järn­tro­nen se­dan de fem kung­ar­nas krig.

Ef­ter att kung Ba­lon Greyjoy dö­da­des och er­sat­tes av hans bror Eu­ron har hu­set Greyjoy de­lats mel­lan Eu­ron och hans an­häng­a­re, samt Ba­lons över­le­van­de barn, Ya­ra och The­on, och de­ras re­spek­ti­ve an­häng­a­re.

En ko­los­sal bläck­fisk at­tac­ke­rar ett skepp i Pi­er­re Denys de Mont­forts mål­ning från 1810.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.