In­ter­vju:

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Namn: Ro­ry Mc­cann. Ål­der: 48. Bor: Skott­land. Ak­tu­ell: Spe­lar San­dor ”The Hound” Cle­ga­ne i ”Ga­me of thro­nes”. Viss­te du att: Han fick spar­ken från sitt förs­ta sta­tist­jobb? Han fick job­bet när han gick för­bi in­spel­ning­en av fil­men ”Wil­low”, ef­tersom de sök­te ef­ter en stor man som kun­de spe­la full. Men han blev fort av med det då han in­te kun­de hål­la sig för skratt un­der tag­ning­ar­na.

Jag har trä­nings­värk från att dö­da sa­ker. El­ler så är det ba­ra från att ha hug­git ved, jag kom­mer in­te ihåg. ’DU ÄR JU THE HOUND’ Ro­ry Mc­cann blir igen­känd över­allt – det är svårt att göm­ma sig när man är näs­tan två me­ter lång. Foto: JO­NAT­HAN FORD/HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.