In­ter­vju:

Game of Thrones - - SIDAN 1 -

Namn: John Brad­ley-west, dock ba­ra namn­gi­ven som John Brad­ley i ef­ter­tex­ter­na. Ål­der: 28. Bor: Man­ches­ter. Ak­tu­ell: Spe­lar Samwell Tar­ly i ”Ga­me of thro­nes”. Viss­te du att: Step­hen Dil­la­ne, som spe­lar Stan­nis Ba­rat­he­on är en av Johns fa­vo­rit­skå­di­sar? El­ler att han kan spe­la trum­mor?

An­ting­en kom­mer du att gis­sa fel, vil­ket folk kom­mer att pi­ka dig för. El­ler så gis­sar du rätt och så har du spoi­lat för dig själv. Du kan

in­te vin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.