Quiz

Game of Thrones - - SIDAN 1 - Av: Martin Peterson

”When you play the ga­me of thro­nes you win or you die”, sä­ger en ka­rak­tär i se­ri­en. Lyck­ligt­vis är det in­te så all­var­ligt i verk­li­ga li­vet. Ut­ma­na di­na kom­pi­sar på quiz och se vem som är gäng­ets spi­onmäs­ta­re – och vem som har noll koll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.