TYCHO NESTORIS (MARK GATISS)

Game of Thrones - - SJUNDE SÄSONGEN -

Man­nen som bos­sar över lån på järn­ban­ken i Braa­vos ska in­te ba­ra åter­vän­da till se­ri­en. Det ryk­tas att han kom­mer att be­sö­ka King’s Lan­ding. Kom­mer fa­mil­jen Lan­nis­ter, el­ler de som finns kvar av dem, verk­li­gen kun­na be­ta­la si­na skul­der?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.