JIM BROADBENT

Game of Thrones - - SJUNDE SÄSONGEN -

Den Oscars­be­lö­na­de skå­di­sen har bland an­nat spe­lat pro­fes­sor Slug­horn i Har­ry Pot­ter-fil­mer­na. Han ska va­ra med i fem av­snitt och spe­la en

”äld­re pro­fes­sors­typ” som kom­mer att hjäl­pa Sam i Ci­ta­del­let, en­ligt en in­ter­vju i Scre­encrush.

Det spe­ku­le­ras i om han kan va­ra maes­ter Mar­wyn el­ler kanske ar­ch­maes­ter Ebro­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.