Pst, det kom­mer mer!

Game of Thrones - - SJUNDE SÄSONGEN -

Viss­te du att det re­dan pra­tas om att gö­ra spi­noff­se­ri­er till ”Ga­me of thro­nes”? Ing­et är klart, men HBO be­kräf­tar att ar­be­tet har på­bör­jats.

Ge­or­ge RR Martin har ock­så av­slö­jat att han job­bar med ma­nus­för­fat­ta­re och att det kan rö­ra sig om he­la fem oli­ka spi­noff­pro­jekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.