Torr­hen Stark gav upp kro­nan till Ae­gon Er­öv­ra­ren

Game of Thrones - - HUS STARK -

Hus Stark av

Win­ter­fell styr över den sto­ra re­gi­o­nen som kal­las North, från sitt fäs­te i Win­ter­fell.

De är en av de älds­ta adels­släk­ter­na i Wes­te­ros, med släkt­band som sträc­ker sig över åt­ta tu­sen år och har ti­di­ga­re re­ge­rat som kung­ar över sin re­gi­on.

Torr­hen Stark, känd som Kung­en som knä­böj­de, gav upp kro­nan till Ae­gon Er­öv­ra­ren för att be­spa­ra sitt folk krig och död.

Slot­tet åter­togs ny­li­gen från hu­set Bol­ton av Jon Snow och San­sa Stark.

Jon Snow är den nu­va­ran­de kung­en i norr och Va­le, del­vis tack va­re en al­li­ans med Pe­tyr Bae­lish, ståt­hål­la­re i Va­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.