Förs­ta sä­song­en

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING -

Ned Stark går motvil­ligt med på att bli kung Ro­berts råd­gi­va­re. Jon Snow går med i nat­tens väk­ta­re. Tvil­ling­ar­na Jai­me och Cer­sei Lan­nis­ter har smygsex och för­sö­ker dö­da Bran Stark för att in­te rö­ja in­cest­hem­lig­he­ten.

Vi­se­rys Tar­ga­ry­en säl­jer sin sys­ter Dae­ne­rys till Khal Dro­go och hon får ta till sig dot­hra­ki­er­nas se­der som att lig­ga mitt bland folk och äta ett rått häst­hjär­ta. Vi­se­rys dö­das. När Khal Dro­go ock­så dör kli­ver Dae­ne­rys in i hans be­grav­ning­s­eld med si­na drakägg och kli­ver ut oskadd med tre nykläck­ta dra­kar.

Kung Ro­bert dör och Joff­rey blir kung. Ned upp­täc­ker att blont hår in­te är ärft­ligt i Ba­rat­he­on-fa­mil­jen, kon­fron­te­rar Cer­sei och blir fängs­lad. Sen choc­kar Joff­rey med att hug­ga hu­vu­det av Ned.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.