CHOCKEN ÄR TO­TAL – OM OCH OM IGEN

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING - Av: Mattias Lönngren

Vad är det som hän­der ?!

Från in­cest-tvil­lingsex till mord­för­sök på barn – och det är ba­ra förs­ta av­snit­tet. (S1A1)

Nej, in­te Ned!

Vi vän­tar på rädd­ning­en

– i stäl­let hals­huggs hu­vud­ka­rak­tä­ren Ned Stark. (S1A9)

Vad är DET ?!

Me­li­sand­re är plöts­ligt höggra­vid ef­ter kungs­sex och fö­der en skugg­de­mon. (S2A4)

Hans svärd­hand?!

Jai­me räd­dar Bri­en­ne från våld­täkt – och får han­den av­hug­gen. (S3A3)

Nej! In­te … al­la?!

Ta­li­sa blir kniv­hug­gen i gra­vid­ma­gen och hal­va fa­mil­jen Stark slak­tas i det rö­da bröl­lo­pet. (S3A9)

Va ...?!

Jai­me våld­tar sin sys­ter in­till de­ras dö­de sons lik. (S4A3)

Ho­dor! HO­DOR!

Ho­dor får sät­ta li­vet till och vi får ve­ta var­för han ba­ra kan sä­ga ”Ho­dor” – ”Hold the do­or”. (S6A5)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.