Sjät­te sä­song­en

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING -

San­sa åter­före­nas med Jon Snow, som har åter­uppli­vats av Me­li­sand­re. De slåss mot Ram­say Bol­ton och räd­das av Litt­le­fing­er. San­sa ma­tar Ram­say till hans eg­na hun­dar. Jon ut­ro­pas till kung i norr.

Bran ut­bil­dar sig till tre­ögd korp och Ho­dor får sät­ta li­vet till när de flyr från de odö­da. I Brans vi­sio­ner av­slö­jas att Lyanna Stark är Jons mam­ma.

The­on vän­der hem där far­bror Eu­ron har mör­dat kung­en. The­on och Ya­ra flyr till Dae­ne­rys. Dae­ne­rys el­dar upp si­na fång­vak­ta­re och seg­lar mot Wes­te­ros. Arya tar sig till­ba­ka och mör­dar Wal­der Frey.

Cer­sei spräng­er he­la sept of Bae­lor och al­la i den för att slip­pa rät­te­gång. Tom­men tap­par tron och tar li­vet av sig. Cer­sei ut­ro­par sig själv till drott­ning. SKAF­FAR DRA­KE

Da­ny by­ter en dra­ke mot en hel ar­mé av obe­sud­la­de. Sla­vä­ga­ren Kraznys mo Nakloz ver­kar tro att det är jät­te­lätt att kon­trol­le­ra en dra­ke ut­an ti­di­ga­re er­fa­ren­het och när Da­ny be­ord­rar ar­mén att ta över sta­den blir han ihjäl­bränd av Dro­gon.

Blir gril­lad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.