Tred­je sä­song­en

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING -

Joff­rey kas­tar San­sa åt si­dan och för­lo­var sig med Mar­gae­ry Ty­rell. San­sa tving­as gif­ta sig med Ty­ri­on.

Dae­ne­rys skaf­far sig slugt en ar­mé av obe­sud­la­de och bör­jar be­fria sla­var.

Jon Snow blir kär i Ygrit­te, men hans dub­bel­spel av­slö­jas och han flyr till­ba­ka till Cast­le Black med hen­nes pi­lar i krop­pen.

Bran lär sig att bli en warg och kan gå in i sin­net hos sin varg och Ho­dor.

Jai­me och Bri­en­ne blir fång­a­de av Bol­ton­vän­nen Loc­ke och Jai­me för­lo­rar en hand.

Robb sö­ker hjälp hos Frey-fa­mil­jen och går på tv­histo­ri­ens säms­ta bröl­lop. Ef­tersom han för­smått hu­set ge­nom att hit­ta en egen tjej så mör­das han, hans fru, hans mam­ma och de­ras ar­mé.

Ram­say Snow tor­te­rar och ka­stre­rar The­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.