Fjär­de sä­song­en

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING -

Joff­rey gif­ter sig med Mar­gae­ry och mör­das på sitt bröl­lop (vad Ge­or­ge RR Martin har emot bröl­lop vet vi in­te). Lil­le­bror Tom­men blir ny kung. San­sa flyr med hjälp av Litt­le­fing­er. Cer­sei an­kla­gar Ty­ri­on för Joff­reys död. Han krä­ver en­vig och Obe­ryn Mar­tell slåss för ho­nom för att få hämnd på The Mountain. Han dör dock i den rik­tigt obe­hag­li­ga kam­pen och döds­dö­mer då även Ty­ri­on. Sto­re­bror Jai­me ord­nar med flykt men Ty­ri­on dö­dar i vre­des­mod sin far och sin äls­ka­rin­na in­nan han rym­mer.

Dae­ne­rys dra­kar väx­er och blir svår­styr­da. Litt­le­fing­er gif­ter sig med la­dy Ly­sa … för att mör­da hen­ne.

Vild­ling­ar­na slår till mot Cast­le Black, Ygrit­te dör och Stan­nis över­ras­kar och kros­sar vild­ling­ar­mén. Bran mö­ter den tre­ög­da kor­pen och sko­gens barn. Arya åker till Braa­vos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.