Fem­te sä­song­en

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING -

Kung Tom­men gif­ter sig med bror­sans än­ka Mar­gae­ry. Cer­sei be­väp­nar kyr­kan men fängs­las själv och tving­as gå na­ken ned­för sta­dens ga­tor. Ty­ri­on mö­ter Dae­ne­rys. Me­e­reen plå­gas av ett ge­ril­la­krig och Da­ny tving­as fly på sin dra­ke Dro­gon. Hon blir dock till­fång­a­ta­gen av en dot­hra­ki-kha­la­sar.

Arya trä­nar på att bli ”ing­en”/lönn­mör­da­re. Jon blir natt­vak­tens över­be­fäl­ha­va­re och för­sö­ker räd­da vild­ling­ar­na, men mör­das av si­na svur­na brö­der.

Stan­nis brän­ner sin dot­ter på bål för att blid­ka lju­sets her­re. Hen ver­kar in­te hö­ra, de­ras at­tack mot hus Bol­ton miss­lyc­kas och Stan­nis dör.

Litt­le­fing­er gif­ter bort San­sa till Ram­say som våld­tar och miss­hand­lar hen­ne. Hon flyr med The­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.