GER MI­LI­TÄR MAKT

Game of Thrones - - SAMMANFATTNING -

Cer­sei be­väp­nar den re­li­giö­sa fa­na­ti­kern hög­spar­ven. Hon kas­tas i fäng­el­se och tving­as gå na­ken ge­nom sta­den. I för­läng­ning­en: Cer­sei spräng­er hal­va sta­den och för­lo­rar sitt sista barn.

Spräng­er hal­va stan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.