Nu av­görs kri­get – av Bräck­li­ga al­li­an­ser

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Så har vi räk­nat: Tv-se­ri­en och böc­ker­na stäm­mer in­te över­ens. Till ex­em­pel ser Robb Starks odds an­norlun­da ut då han i böc­ker­na mö­ter 35 000 Lan­nis­ter­sol­da­ter, i se­ri­en är de 60 000. Där inga and­ra upp­gif­ter finns sneg­lar vi där­för mot böc­ker­na, och för­sö­ker gö­ra rim­li­ga upp­skatt­ning­ar ut­i­från de led­trå­dar som finns i tv-se­ri­en.

Ta allt­så siff­ror­na med en stor ny­pa salt.

Wal­der Frey är död, men hans hus finns kvar. Cer­sei och Jai­me Lan­nis­ter har järn­tro­nen – för till­fäl­let. Pe­tyr ”Litt­le­fing­er” Bae­lish. Foto: HBO San­sa Stark och Jon Snow.

Ty­ri­on, Mis­san­dei och Dae­ne­rys på väg över ha­vet. Ya­ra och The­on Greyjoy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.