Hus Stark

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Mi­li­tär styr­ka: 2 000

Sge­or­ge RR Martin har an­tytt att North och Va­le är un­ge­fär lik­vär­di­ga i mi­li­tär styr­ka, runt 35 000 man. Men de sol­da­ter som över­lev­de Robbs fält­tåg slak­ta­des vid det rö­da bröl­lo­pet.

Till slut­stri­den i sä­song sex ha­de Jon knappt 3 000 man. De som över­lev­de det blod­ba­det kan in­te räk­nas i an­nat än hund­ra­tal.

Hu­sen som ut­ro­par Jon till kung i norr är al­la mind­re hus ut­an stör­re styr­kor, och bor­de va­ra kraf­tigt de­ci­me­ra­de av de fem kung­ar­nas krig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.