Hus Lan­nis­ter

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Mi­li­tär styr­ka: 35 000

Sdet en­da säk­ra stö­det Cer­sei har. Men ef­tersom Jai­me har fått spar­ken från kungs­vak­ten bor­de han, som Ty­wins älds­te son, nu va­ra släk­tens över­hu­vud och där­med be­fäl­ha­va­re för fa­mil­jens ar­mé­er. Jai­me har ju dock en in­te okom­pli­ce­rad histo­ria med gal­na mo­nar­ker som le­ker med eld ... Lan­ni­sterar­mén är en av Wes­te­ros star­kas­te och räk­na­de 60 000 man när kri­get bör­ja­de. Men den har be­dri­vit krig i sex sä­song­er och tu­sen­tals dog en­bart vid sla­get vid Oxcross.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.