Hus Tar­ga­ry­en

Game of Thrones - - STYRKORNA -

Mi­li­tär styr­ka: 8 000 obe­sud­la­de,

4 000 dot­hra­ki­er och tre dra­kar

Sdae­ne­rys har sam­lat en ar­mé av obe­sud­la­de, le­gok­nek­tar och dot­hra­ki­er. Dess­utom slu­ter

Ya­ra och The­ons re­bel­ler upp, lik­som hu­sen

Mar­tell och Ty­rell. Dae­ne­rys har en enorm ar­mé till sitt för­fo­gan­de – men de hon får med sig till

Wes­te­ros är de som ryms på skepp, och det är be­tyd­ligt fär­re. Hen­nes flot­ta ser ut att be­stå av 350 skepp och skul­le kun­na fö­ra över 35 000 man till Wes­te­ros. Dot­hra­ki­er­na be­hö­ver dock si­na häs­tar och Da­ny kan få med sig runt 8 000 obe­sud­la­de och 4 000 dot­hra­ki­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.