”The rains of Cas­ta­me­re”

Game of Thrones - - HUS LANNISTER - Text: Martin Peterson

Den dyst­ra sång­en hörs gång på gång i oli­ka ver­sio­ner un­der se­ri­en, of­ta för att för­stär­ka nå­got tra­giskt.

Sång­en är vi­da känd i Wes­te­ros, en ”hyll­ning” till Ty­win Lan­nis­ter ef­ter att han ut­plå­na­de he­la ät­ten Rey­ne och brän­de ner de­ras sä­te, Cas­ta­me­re, ef­ter att de gjort upp­ror mot hans far.

Rey­ne ha­de ock­så ett le­jon som sym­bol för sitt hus, dock ett rött mot Lan­nis­ters guld­fär­ga­de, vil­ket det an­spe­las på i tex­ten.

”And who are you, the proud lord sa­id, that I must bow so low?

On­ly a cat of a dif­fe­rent coat, that’s all the truth I know.

In a coat of gold or a coat of red, a li­on still has claws,

And mi­ne are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours.

And so he spo­ke, and so he spo­ke, that lord of Cas­ta­me­re,

But now the rains weep o’er his hall, with no one the­re to hear.

Yes now the rains weep o’er his hall, and not a soul to hear.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.