BA­LON GREYJOY

Game of Thrones - - PSYKOLOGI -

Han må ha va­rit ovan­ligt pro­gres­siv – med Wes­te­rosmått mätt – när han lyf­te fram dot­tern Ya­ra som ar­vinge, men han är is­kall när den för­lo­ra­de so­nen The­on åter­vän­der. Re­ak­tio­nen är för­akt för att The­on bli­vit ”me­sig” i Starks hän­der. När Ba­lon mot­tar den bru­talt tor­te­ra­de so­nens av­hugg­na kropps­de­lar blir han mest sur för att ha för­lo­rat möj­lig­he­ten till ar­ving­ar. Tack för om­tan­ken, pap­pa.

Is­kall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.