TY­WIN LAN­NIS­TER

Game of Thrones - - PSYKOLOGI - Text: David Ol­gars­son

Kla­nens käns­lo­kal­le pat­ri­ark vär­de­rar ba­ra si­na barn och barn­barn som sym­bo­ler för släk­ten Lan­nis­ter och dess go­da ryk­te, in­te som per­so­ner. Till sist blir det hans un­der­gång.

Förak­tar

sin son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.