’Hon har bör­jat brän­na fi­en­der’

Game of Thrones - - SEX & RE­LA­TIO­NER - En man med en hand

Jag har av och till va­rit i sam­ma re­la­tion se­dan jag var fy­ra år. Vi är väl­digt nä­ra, näs­tan som en per­son. Vår re­la­tion är ta­bu­be­lagd i Wes­te­ros, om man in­te he­ter Tar­ga­ry­en. Pro­ble­met är att på sista ti­den har jag ut­veck­lats och hon för­änd­rats. Hon har bör­jat brän­na si­na fi­en­der, vil­ket jag all­tid haft svårt för. Kan man va­ra till­sam­mans även om man har oli­ka po­li­tis­ka åsik­ter?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.