Skål!

Game of Thrones - - HUS MARTELL OCH TULLY -

Dor­ne är känt för si­na rö­da vi­ner som är tor­ra­re, har mer sy­ra och mind­re söt­ma än vi­ner från öv­ri­ga Wes­te­ros. Dor­nish sour red kal­las de men re­gi­o­nen pro­du­ce­rar ock­så sö­ta­re starkvi­ner. De tyc­ker själ­va att de­ras vi­ner är go­dast och re­fe­re­rar till vi­ner­na från Ar­bor som ”rött vat­ten”, trots att Ar­bor gold, ett sött vitt vin, ses som ett av kon­ti­nen­tens bäs­ta.

Vin­saj­ten Vivino re­kom­men­de­rar ett vin från Ri­be­ra Del Du­e­ro el­ler en Pi­not no­ir från Chi­le för den som vill dric­ka ett glas rött som skul­le få Obe­ryn Mar­tell att le. Saj­ten Vi­ne­pair re­kom­men­de­rar i stäl­let ett ita­li­enskt vin gjort på Neb­bi­o­lodru­van, för­slagsvis Barolo el­ler Bar­ba­re­sco.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.