FAMILY, DUTY, HONOUR

Gav sitt stöd till Stark

Game of Thrones - - HUS MARTELL OCH TULLY -

Tul­ly av Ri­ver­run är ett stort hus i Wes­te­ros, nu­me­ra för­kas­tat. Fa­mil­jens över­hu­vud har ti­teln lord av Ri­ver­run och lord pa­ra­mount av Tri­dent. Det nu­va­ran­de över­hu­vu­det är lord Ed­mu­re Tul­ly.

Vid bör­jan av de fem kung­ar­nas krig blev hu­set Tul­ly at­tac­ke­rat av Lan­nister­kla­nen och de gav sitt stöd till Stark­fa­mil­jen.

Ät­ten Tul­ly har se­dan dess for­mellt fått si­na land och adels­tit­lar av­skriv­na för upp­ror mot järn­tro­nen, och lord Ed­mu­re är fånge hos ät­ten Frey.

Ai­dan Gil­len som Pe­tyr ”Litt­le­fing­er” Bae­lish. Foto: HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.