Finn fem fel

Game of Thrones - - FAKTAKOLLARNA -

Ca­telyns te­le­por­te­ran­de hand

Den förs­ta bloo­pern dy­ker upp när Ca­telyn Stark läg­ger en hand på Robbs ax­el, ba­ra för att i näs­ta klipp ha han­den bred­vid sig, och sen till­ba­ka igen. Det kan ju va­ra så att Ca­telyn Stark har värl­dens snab­bas­te hän­der, men det är tvek­samt. (S1A8)

Sam vet för myc­ket

När Sam träf­far Bran ut­bris­ter han: ”Du är Jons bror! Den som föll från fönstret!” Det kan han in­te ve­ta – ba­ra Jai­me och Cer­sei vet. Al­la and­ra vet ba­ra att Bran har ram­lat, an­tag­li­gen från mu­ren. (S3A10)

Ygrittes mo­der­na sko­su­la

När Ygrit­te tar av sin sko, för att ska­ka ur skräp, i av­snit­tet ”The be­ar and the mai­den fair” syns tyd­ligt att skon har en su­la av mo­dell mo­dern vand­rings­känga. (S3A7)

Stan­nis och ladds­lad­den

HBO:S ba­kom ku­lis­ser­na­bil­der från fem­te sä­song­en vi­sar en ska­dad Stan­nis Ba­rat­he­on ef­ter sla­get mot Bol­tons. Vid hans ben syns en ladds­ladd, och i av­snit­tet ”Mot­her’s mercy” syns slad­den stic­ka upp bred­vid hans ben. (S5A10)

Jon Snows sladd­ri­ga svärd

Jon Snows svärd Long­claw är av va­ly­riskt stål, men när han sit­ter upp på sin häst in­för sla­get mot Ram­say Bol­ton i ”Batt­le of the ba­stards” be­ter sig svär­det kons­tigt sladd­rigt. Va­ly­riskt gum­mi? (S6A9) Text: David Ol­gars­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.