Ey­rie

Game of Thrones - - HUS ARRYN OCH TYRELL -

Slot­tet an­ses va­ra oin­tag­ligt. För att nå top­pen mås­te man pas­se­ra The bloody ga­te, The Ga­tes of the Moon och tre slott på vägen, sen gå upp­för för en så smal väg att man ba­ra kan gå på rad. Slot­tet är känt för si­na ”him­melscel­ler” där fång­ar hålls med en öp­pen vägg rakt ut i luf­ten och ett lätt lu­tan­de golv.

Den unga lord Ro­bin är ock­så väl­digt stolt över mån­luc­kan, ett hål i gol­vet där man kan kas­ta ut si­na fi­en­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.