GROWING STRONG

Sat­sar på en Tar­ga­ry­en på tro­nen

Game of Thrones - - HUS ARRYN OCH TYRELL -

Ät­ten Ty­rell av Hig­h­gar­den är ett av de sto­ra hu­sen i Wes­te­ros. De härs­kar nu­me­ra över Re­ach, en stor, bör­dig och tät­be­fol­kad re­gi­on i syd­ väst­ra Wes­te­ros. Fa­mil­jen stöttade Tar­ga­ry­en­kung­en när Ro­bert Ba­rat­he­on gjor­de upp­ror och sat­sar igen på att få en Tar­ga­ry­en på tro­nen.

Ti­di­ga­re led­da av lord Ma­ce Ty­rell står nu hans mam­ma, Olen­na Ty­rell, som en­da le­van­de med­lem­men av hu­set.

Ser Lo­ras Ty­rell, the ro­se knight, ger San­sa Stark en ros på tor­ner­spel. Foto: HBO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.