”THE RAINS OF CAS­TA­ME­RE”

Game of Thrones - - MUSIKEN -

Ut­an någ­ra av se­ri­ens mest dra­ma­tis­ka vänd­ning­ar ha­de den ödes­mät­ta­de ridd­ar­bal­la­den för­svun­nit bland de and­ra ring­ar­na i bryn­jan. Får dock ett ex­tra­plus tack va­re det ame­ri­kans­ka in­die­ban­det The Na­tio­nal. De­ras in­spel­ning av ”The rains of Cas­ta­me­re” hörs un­der ef­ter­tex­ter­na till av­snit­tet ”Black­wa­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.